تاريخ انتشار : 1398/04/25 23:0
دسته بندی : 1
بازدید : 0 بار
بهترین شرایط برای احیاء ورزش مازندران

 نمایندگان مجلس از مازندران ادعای حمایت از ورزش را دارند. نماینده رهبری هم عاشق ورزش، اعضاء شوراها و شهرداری و فرمانداران هم ورزشی هستند.در شرایط کنونی که استاندارو مدیرکل ورزش جوانان مازندران هر دو برادر از خانواده ورزشی. مجید حسین زادگان استاندار و حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش جوانان مازندران همه چیز مهیا برای ارتقاء جایگاه ورزش مازندران.
 
 
نتیجه تصویری برای حبیب حسین زادگان و احمد حسین زادگان مازندران
 
به گزارش شمال تایم، نمایندگان مجلس از مازندران ادعای حمایت از ورزش را دارند. نماینده رهبری هم عاشق ورزش، اعضاء شوراها و شهرداری و فرمانداران هم ورزشی هستند.
 
همه چیز مهیا شده است که شاهدشکوفایی ورزش مازندران باشیم. از این فرصت مناسب تر هم وجود ندارد. با همدلی و هماهنگی و هم اندیشی و وحدت کامل می شود به آینده ورزش مازندران امیدوار بود.
  آدرس خبر : http://www.shomaltime.ir/news_view.php?id=5938