تاريخ انتشار : 1398/07/20 23:3
دسته بندی : 2
بازدید : 0 بار
تهدید اسپانسرنماها در ورزش مازندران

 معلوم نشد عده ای از این جماعت تیمدار در ورزش مازندران کارشان چیست خودشان اسپانسر هستند یا اینکه با اعتبارات و امکانات دیگران بنام خودشان تیمداری می کنند. یکی از مدیران تیم های ورزشی که فقط و فقط کارش تیمداری آنهم با پول اداری سازمانها و بانک ها بدون اینکه یک سانتی متر فضای ورزشی و اماکن ورزشی داشته باشد هر ساله از ادارات و بانک ها پول های کلانی دریافت می کنند.

 

گفته می شود در آستانه مسابقات با تزریق پولهای بادآورده در رسانه ها اقدام به تهدید مسئولین که باید به تیم من پول بدهید در غیر اینصورت انصراف می دهم تماشاگران را تهدید می کنم فضای آرامش جامعه ورزشی را بهم میزنند!

 

نتیجه تصویری برای کاریکاتور اسپانسرهای ورزشی

معلوم نشد عده ای از این جماعت تیمدار در ورزش مازندران کارشان چیست خودشان اسپانسر هستند یا اینکه با اعتبارات و امکانات دیگران بنام خودشان تیمداری می کنند.

 

البته در این مباحث عده ای از اعضاء شورای شهر و شهرداران مقصر هستند که در ترویج و تشویق باجگیری دست به ریخت و پاش و حیف و میل مالی از اعتبارات حق الناس بیت المال می زنند. هر فردی که تیمداری می کنند باید هزینه ها را هم پرداخت کنند نباید که برای سرکیسه نمودن ادارات و بانک ها برپا کنند.

تیمداری بعضی در ورزش مازندران با اهداف باجگیری از مسئولین می باشد.
  آدرس خبر : http://www.shomaltime.ir/news_view.php?id=6059