شنبه 25 مرداد 1399
  • ما مِن أَحَدٍ يَتيهُ إِلاّ مِن ذِلَّةٍ يَجِدُها فى نَفسِهِ؛ هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند.


کد خبر : 5358 1397/06/15 07:3 چاپ خبر

مدیران کنونی به نسل های آینده برای نابودی ارزش پول کشور

به گزارش شمال تایم، آیا مسئولین کشورمان به چندین سال آینده فکر کرده اند که چه پاسخی برای نابودی ارزش پول ملی کشورمان داشته اند.

 

 

در برابر وجدان تاریخ چه پاسخی دارند نسل اینده از بی لیاقتی و غارت و خیانت مدیران حال در نابودی ارزش پول کشور همواره نفرین خواهند کرد.

 

سال ها طول خواهد کشید که در آینده بتواند این خیانت ها را جبران کنند این بزرگترین خیانت به کشور و ملت می باشد.

 


کلمات کلیدی : -