يكشنبه 18 خرداد 1399
  • ما مِن أَحَدٍ يَتيهُ إِلاّ مِن ذِلَّةٍ يَجِدُها فى نَفسِهِ؛ هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند.


کد خبر : 5896 1398/03/27 14:3 چاپ خبر

نقش نمایندگان مردم در کمک به ورزش مازندران!؟!

 آقایان نمایندگان چه خدماتی به ورزش مازندران داشته اند. ارومیه، تهران، مشهد، خوزستان، همدان، رشت، گرگان، اهواز، اراک و قم همه مراکز استانها از شرایط عالی میزبانی مسابقات مختلف بهره مند بوده و هستند.در طول تاریخ همه انتخابات ها چه مجلس و چه شورا و چه خبرگان همه داوطلبان در مازندران مدعی حمایت از جامعه ورزش و در رحلت امام مردم با این شعار توانستند صاحب کرسی هایی هم شوند.
 

به گزارش شعبان وفایی نژاد مدیر مسئول شمال تایم، اما جایگاه ورزش مازندران کجاست. نقش نمایندگان در کمک به ورزش این دیار چگونه است. دیدگاه نمایندگان مردم مازندران پیرامون رکود مازندران که توان میزبانی هیچ یک از مسابقات جهانی و قاره ای و بین المللی را نداشته چون نه توان مالی نه امکانات و تجهیزات و اماکن ورزشی بین المللی را نداشته و ندارد.
 
 
آقایان نمایندگان چه خدماتی به ورزش مازندران داشته اند. ارومیه، تهران، مشهد، خوزستان، همدان، رشت، گرگان، اهواز، اراک و قم همه مراکز استانها از شرایط عالی میزبانی مسابقات مختلف بهره مند بوده و هستند.
 
نتیجه تصویری برای کاریکاتور نمایندگان مجلس
 
اما در مازندران چنین توفیقی برای جامعه ورزشی مهیا نشد. نقش نمایندگان مازندران چه بوده است. چه خدماتی داشته، کدام اعتبارات و امکانات برای ورزش استان مهیا کردند، کدام اسپانسر مالی برای ورزش این دیار مهیا و جذب نمودند.
 

این هم از مظلومیت ورزش مازندران می باشد که نمایندگانش جایگاهی در ورزش کشور برای کمک به ورزش مازندران ندارند.

کلمات کلیدی : -