دوشنبه 18 فروردين 1399
  • ما مِن أَحَدٍ يَتيهُ إِلاّ مِن ذِلَّةٍ يَجِدُها فى نَفسِهِ؛ هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند.


کد خبر : 6213 1398/11/19 08:5 چاپ خبر

سندسازیهای مالی جعلی پیمانکار برای والیبال سازمان عمران شهرداری ساری

 بنده چون مسئول رسیدگی به اسناد مالی جعلی والیبال سازمان عمران بودم با صراحت از فساد تبانی و جعلی بودن این اسناد اعلام می کنم قبل هم گفتم در آینده نام این پیمانکار خاطی را اعلام می کنم.به گزارش شعبان وفایی نژاد مدیر مسئول شمال تایم، یکی از پیمانکاران سازمان عمران شهرداری ساری با جعل انواع افساد مالی بنام والیبال سازمان پیگیر ادامه مسیرغارت دوران مدیریت قبلی شهرداری است، اینباربه بهانه نقد نمودن اسناد فعلی مالی والیبال سازمان عمران از سوی شهرداری، با هماهنگی تعدادی از مدیران و اعضای شورا که جمعی از بازاریان هم پیگیر نقد شدند اسناد جعلی وی هستند مسئولین شهرداری، شورای شهر، دادگستری، فرمانداری و استانداری باید ریشه اینگونه افراد در شهرداری را خشک کنند.

 

نتیجه تصویری برای کاریکاتور سند جعلی

بنده چون مسئول رسیدگی به اسناد مالی جعلی والیبال سازمان عمران بودم با صراحت از فساد تبانی و جعلی بودن این اسناد اعلام می کنم قبل هم گفتم در آینده نام این پیمانکار خاطی را اعلام می کنم.
 

قابل توجه است در حالی که پرسنل سازمان عمران را افرادی متعهد و دلسوز به منافع شهر و شهروندان تشکیل می دهند که با تلاش شبانه روزی در تأمین نیازهای عمرانی شهر، از هیچ کوششی برای رضایتمندی مردم نسبت به خدمتگزاران نظام فروگذار نیستند، اما عده ای از قدرت طلبان و شهرت پرستان با تکیه بر همان جریان های قدیمی غوغاسالار که امروز در پس از دست دادن مدیریت، خبیثانه اموال و سرمایه های شهروندان را به یغما برده اند، قطعا نمی توانند با این رویکرد عملکرد پرسنل سازمان عمران را سیاه نمایی کنند و مردم به خوبی خادم و خائن را می شناسند.

کلمات کلیدی : -